Messenger
Telegram
Call
Whatsapp
Chat Zalo

Đây là văn bản quy định chính sách bảo mật của Deltalaos Logistics nhằm giải đáp và trình bày cách chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng. Khi quý khách đồng ý sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

chinh-sach-bao-mat-deltalaos

1.Các thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập:

  • Số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người gửi hàng
  • Số điện thoại, địa chỉ, họ tên của người nhận hàng
  • Các thông tin liên quan đến ký kết hợp đồng, bao gồm số CCCD, số FAX, Email, số tài khoản ngân hàng.
  • Các thông tin liên quan đến sản phẩm, lô hàng hoá cần vận chuyển.

2.Mục đích của việc thu thập thông tin

Mục đích của việc chúng tôi thu thập các thông tin trên nhằm phục vụ quá trình vận hành của công ty, phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.Deltalaos sẽ sử dụng các thông tin trên nhằm phục vụ cho quá trình chăm sóc khách hàng, thủ tục vận chuyển hàng hoá, thủ tục khai báo hải quan,…

Các thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi chia sẻ nội bộ, chỉ những người thuộc công ty Deltalaos mới có quyền được sử dụng, Nếu thông tin của bạn bị truyền ra ngoài, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Deltalaos cam kết không chia sẻ thông tin hay mua bán thông tin mà khách hàng cung cấp ra bên ngoài với mục đích khác.